نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آنتی ویروس

آنتی ویروس

جهت تامین امنیت کاربران و شبکه دانشگاه  واحد IT تصمیم به استفاده از آنتی‌ویروس گرفت. پس از بررسی‌های مختلف و اخذ نظر از کارشناسان صاحب‌نظر، آنتی‌ویروس Kaspersky خریداری و استفاده نمود. از آذرماه سال ۹۲ نرم‌افزار آنتی‌ویروس Kaspersky بعنوان آنتی‌ویروس پیش‌فرض دانشگاه انتخاب و استفاده می‌گردد.