نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرويس FTP

 

سرويس FTP

با توجه به اینکه نقل و انتقال فایلهای با حجم زیاد از طریق Email و ابزارهای جانبی دارای مشکلات خاص خود می باشد سرویس FTP دانشگاه با کاربردهای ذیل راه اندازی شده است:

بانک نرم افزار 

شامل نرم افزارهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان می باشد و برای هر دانشکده به تفکیک گروهها فضای مورد نیاز جهت به اشتراک گذاری نرم افزارها اختصاص داده شده است. این بانک در آدرس ftp://ftp.kosar.ac.ir/ موجود می باشد که فقط در داخل دانشگاه قابل استفاده می باشد.

 

فضای اختصاصی اعضاي محترم هيأت علمي

این فضا به منظور Upload فایلهای اختصاصی اساتید در نظر گرفته شده است. جهت استفاده از این فضا نام کاربری و رمز اختصاصی در اختیار اساتید قرار داده خواهده شد.