نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرویس دامین

سرویس دامین

Windows Domain :• Domain گروهی متشکل از تعدادی ویندوز سرور ۲۰۰۳ , فایل سرور (file server) و پرینت سرور (Print server) وسایر کامپیوترهای موجود در شبکه می باشد.

دامین داخلی دانشگاه جهت مدیریت هر چه بیشتر در داخل دانشگاه راه اندازی شده است.