نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرویس FTP

سرويس FTP

با توجه به اینکه نقل و انتقال فایلهای با حجم زیاد از طریق Email و ابزارهای جانبی دارای مشکلات خاص خود می باشد سرویس FTP دانشگاه با کاربردهای ذیل راه اندازی شده است:ftp.kosar.ir

  1. بانک نرم افزار 
  2. فضای اختصاصی اعضاي محترم هيأت علمي

توجه: صرفا در داخل دانشگاه در دسترس می‌‎باشد.