عملکرد و دستاوردهای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کوثر از ابتدای تأسیس تاکنون با حمایت رؤسای مختلف دانشگاه، همواره در راستای ارتقای زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، افزایش امنیت، مکانیزه کردن فرایندهای دانشگاهی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و نیز ارائه خدمات و پشتیبانی مؤثر از زیرساخت‌ها و سامانه‌ها قدم برداشته و عملکرد رضایت‌بخشی در این حوزه داشته است. اهم دستاوردهای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کوثر از سال 1392 تاکنون در بخش‌های زیر قابل ارائه می‌باشد: