دستاوردهای مرکز فاوا در حوزه سامانه‌ها و نرم افزارها

وظیفه اصلی این حوزه تحلیل، توسعه، استقرار و نگهداری فنی سامانه‌های نرم‌افزاری در دانشگاه است. سیاست اصلی این حوزه در زمینه توسعه سامانه‌ها، استفاده حداکثری از توان شرکت‌های خصوصی و مبتنی بر برون سپاری است. البته در زمینه‌های خاص که توان خارجی وجود ندارد، مرکز با تجهیز نیروهای توسعه دهنده که عموماً از بدنه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تشکیل شده‌اند، سعی در رفع نیازها می‌نماید. همچنین استقرار فرآیندهای توسعه یافته از وظایف اصلی این حوزه به شمار می‌آید. در حال حاضر بیش از ۴۰ سامانه نرم‌افزاری با تکنولوژی‌های مختلف توسط این حوزه استقرار یافته‌اند که سامانه‌های جامع آموزش، پژوهش، اداری، مالی، فرهنگی، کتابخانه و مکاتبات اداری از مهمترین آنهاست. تقریباً تمام افراد مستقر در دانشگاه اعم از دانشجویان، اساتید و کارمندان از کاربران سامانه‌های مستقر در این حوزه هستند. از دیگر وظایف این حوزه یکپارچه‌سازی در میان نرم‌افزارهای گوناگون است.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدای کار در راستای تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات حضوری و Paperless کردن کلیه امور، اقدام به راه‌اندازی نرم‌افزارها و سامانه‌های مختلف نمود. از جمله اقدامات این مرکز در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • راه اندازی سامانه مکاتبات اداری درون دانشگاه
  • راه اندازی سامانه امور آموزشی
  • راه اندازی سامانه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
  • راه اندازی سامانه فرهنگی
  • کارگزینی
  • جلسات