نمایشگر یک مطلب

در این قسمت آموزش های تخصصی مربوط به رشته های مختلف قرار داده می شود که دانلود آنها از شبکه داخلی دانشگاه با سرعت بالا امکانپذیر است. از اساتید محترم و دانشجویان گرامی درخواست می شود در جهت تکمیل بانک فایل های آموزشی به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک فرمایند.

مهندسی و علوم کامپیوتر

فیلم های آموزشی
نام درس موضوع منبع لینک دانلود
برنامه سازی پیشرفته شیء گرایی در Java سایت مکتبخونه دانلود
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی صنایع

 1  1  1  1
 2  2  2  2
 2  2  2  2
 2  2  2  2