سامانه دانشگاهی سادا

در این قسمت فایل های آموزشی جهت استفاده از سامانه دانشگاهی قرار داده می شود. فایل های آموزشی که مختص واحد خاصی هستند، دارای رمز برای استخراج فایل از حالت فشرده می باشند. همکاران محترم برای دریافت رمز می توانند با سرکارخانم مهندس ارجمندی تماس حاصل فرمایند.

ویژه دانشجویان

  1. آموزش درخواست انصراف از تحصیل - مخصوص دانشجویان (دانلود فایل)
  2. آموزش استفاده از سامانه تکریم ارباب رجوع - ارتباط با مسئولین (دانلود فایل)
  3. راهنمای درخواست فراغت از تحصیل - صدور چک لیست فراغت (دانلود فایل)
  4. راهنمای سامانه اتوماسیون تغذیه(دانلود فایل)
  5. راهنمای انجام تسویه حساب الکترونیکی دانشجو (دانلود فایل)

ویژه کارکنان

  1. آموزش استفاده از کارتابل نامه و اتوماسیون اداری (دانلود فایل)
  2. آموزش استفاده از سامانه تکریم ارباب رجوع - ارتباط با مسئولین (دانلود فایل)