رونمایی از وب سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شناسه : 34542740

رونمایی از وب سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات


با تلاش همکاران متخصص مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظر مساعد مسئولین دانشگاه به حوزه فناوری اطلاعات، وب سایت این مرکز در روز سه شنبه مورخه 22 تیر ماه سال 1395 با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین، مدیران و جمعی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه رونمایی شد.

با تلاش همکاران متخصص مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظر مساعد مسئولین دانشگاه به حوزه فناوری اطلاعات، وب سایت این مرکز در روز سه شنبه مورخه 22 تیر ماه سال 1395 با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین، مدیران و جمعی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه رونمایی شد. این وب سایت با هدف معرفی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و کارکنان آن، معرفی و آموزش استفاده از خدمات فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی اخبار این حوزه و همچنین اقدامات صورت گرفته ودر حال انجام در این حوزه راه اندازی گردید.

این وب سایت شامل بخش های زیر می باشد:

  1. معرفی مرکز و همکاران شاغل در آن
  2. خدمات فناوری اطلاعات
  3. اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه ها
  4. آموزش های کاربردی
  5. فعالیت های انجام گرفته و در حال انجام
  6. مرکز دانلود فایل
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.