نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاربران ایرانی هدف یک باج‌افزار فارسی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای کشور (ماهر) از انتشار باجافزاری موسوم به Tyrant خبر داده که با الهام از یک باجافزار کد باز در فضای سایبری منتشر شده و از صفحه باجخواهی به زبان فارسی به شکل زیر استفاده میکند.

باج افزار تایرنت

مشخص است که این باجافزار برای هدف قرار دادن کاربران فارسی زبان طراحی شده است. Tyrant در بستر سیستمهای عامل تحت Windows عمل میکند.

به گفته مرکز ماهر، این باجافزار با قفل کردن دسترسی به سامانههای قربانی و رمزنمودن فایلهای سیستم، اقدام به مطالبه 15 دلار باج به شکل ارز الکترونیکی نموده و از بستر غیر قابل پیگیری تلگرام (Ttypern@) و ایمیل (rastakhiz@protonmail.com) برای برقراری ارتباط با قربانی و بررسی پرداخت باج، استفاده مینماید.

در گزارشهای واصله به مرکز ماهر، روش انتشار این باج‌‌افزار استفاده از پوشش فیلترشکن سایفون بوده و از طریق شبکههای اجتماعی با فریفتن کاربران، آنها را تشویق به دریافت و اجرای فایلی اجرایی با ظاهر سایفون می کند که در حقیقت حاوی بدافزار میباشد.

برخی منابع دیگر نظیر سایت sensorstechforum.com به انتشار این باجافزار از طریق هرزنامهها و ایمیلهای با پیوست مخرب نیز اشاره کردهاند.

ضمن اینکه مرکز ماهر نیز با توجه به ماهیت حمله، استفاده از دیگر روشهای مرسوم برای توزیع این بدافزار، از جمله پیوست ایمیل، انتشار از طریق سایت آلوده یا RDP حفاظت نشده محتمل دانسته است.

روش انتقال باج که این باجافزار از آن استفاده میکند، Web money میباشد و سازنده باجافزار، مدت 24 ساعت فرصت برای پرداخت باج، در نظر گرفته است. همچنین به منظور راهنمایی قربانی، آدرس تعدادی از سایتهای فارسی ارائه کننده این نوع از ارز الکترونیکی توسط باجافزار معرفی میشوند.

تحلیلهای اولیه نشان میدهد که احتمالا این نسخه اول یا آزمایشی از یک حمله بزرگتر باشد چرا که با وجود مشاهده شدن کدهای مربوط به رمزگذاری فایلها، گاهی باجافزار موفق به رمزگذاری فایلهای قربانی نمیشود و از آن مهمتر اینکه با وجود ایجاد تغییرات بسیار در بخش Registryسیستم عامل قربانی، موفق به حفظ قابلیت اجرا در زمان پس از راهاندازی مجدد کردن سیستم نمیگردد. با این وجود به نظر نمیرسد که تا کنون از محل این باجافزار خسارت قابل توجهای ایجاد شده باشد.

لازم به ذکر است که شرکت Enigma Software Group نیز در گزارشی Tyrant را مبتنی بر باجافزار DUMB اعلام کرده که پیشتر کاربران ترک زبان را هدف قرار داده بود.

توصیه اکید این مرکز آن است که برای ایمن ماندن از گزند باجافزارها، رعایت موارد زیر را همواره مدنظر داشته باشید:

  • از ضدویروس قدرتمند و بهروز استفاده کنید. نمونه اشاره شده در این خبر توسط ضدویروس McAfee که توسط مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه در اختیار قرار می گیرد، شناسایی میشود.
  • از اطلاعات سازمانی بهصورت دورهای نسخه پشتیبان تهیه کنید. پیروی از قاعده ۱-۲-۳ برای دادههای حیاتی توصیه میشود. بر طبق این قاعده، از هر فایل سه نسخه میبایست نگهداری شود (یکی اصلی و دو نسخه بعنوان پشتیبان). فایلها باید بر روی دو رسانه ذخیرهسازی مختلف نگهداری شوند. یک نسخه از فایلها می‌‌بایست در یک موقعیت جغرافیایی متفاوت نگهداری شود.
  • از نصب فوری آخرین اصلاحیههای امنیتی اطمینان حاصل کنید.