کارکنان شاغل

  نام و نام خانوادگی مسئولیت بازه همکاری تلفن داخلی
Saeed Amirian سعید امیریان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 93 تاکنون 121
Saeed Neyestani سعید نیستانی

سرپرست سامانه دانشگاهی سادا

کارشناس مسئول فناوری

93 تاکنون 136
Nemat Biabani نعمت‌اله بیابانی کارشناس فناوری اطلاعات، شبکه و امنیت 94 تاکنون 139

 

کارکنان سابق

  نام و نام خانوادگی مسئولیت بازه همکاری وضعیت فعلی
Elaheh Arjmandi الهه ارجمندی سرپرست سامانه‌های دانشگاهی و پرتال

92 تا 96

97 تا 98

مدیر طرح و برنامه دانشگاه
Somayeh Aliabadi سمیه علی‌آبادی مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات 91 تا 93 مدیر امور فرهنگی دانشگاه
Zakieh Keramati زکیه کرامتی سرپرست سامانه دانشگاهی سادا 96 تا 97 رئیس اداره کارگزینی، بیمه و رفاه دانشگاه