کارکنان شاغل

  نام و نام خانوادگی مسئولیت بازه همکاری تلفن داخلی
Saeed Neyestani سعید نیستانی

سرپرست سامانه دانشگاهی سادا

کارشناس مسئول فناوری

93 تاکنون 136

 

کارکنان سابق

  نام و نام خانوادگی مسئولیت در بازه همکاری بازه همکاری وضعیت فعلی
Saeed Amirian سعید امیریان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 93 تا 1400 کنترلر ترافیک هوایی فرودگاه
Nemat Biabani نعمت‌اله بیابانی کارشناس شبکه و امنیت 94 تا 1400 فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروگاه برق
Elaheh Arjmandi الهه ارجمندی سرپرست سامانه‌های دانشگاهی و پرتال

92 تا 96

97 تا 98

سرپرست مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه

Somayeh Aliabadi سمیه علی‌آبادی مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات 91 تا 93 مدیر امور فرهنگی دانشگاه
Zakieh Keramati زکیه کرامتی سرپرست سامانه دانشگاهی سادا 96 تا 97 رئیس اداره کارگزینی، بیمه و رفاه دانشگاه