راهنمای استفاده از FTP


پس از مراجعه به آدرس ftp://ftp.kosar.ac.ir/ با استفاده از دسته بندی ها و میانبر F3 به جستجو در صفحه مورد نظر انجام داده و فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید.

با توجه به اینکه نقل و انتقال فایلهای با حجم زیاد از طریق Email و ابزارهای جانبی دارای مشکلات خاص خود می باشد سرویس FTP دانشگاه با کاربردهای ذیل راه اندازی شده است:

بانک نرم افزار 

شامل نرم افزارهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان می باشد و برای هر دانشکده به تفکیک گروهها فضای مورد نیاز جهت به اشتراک گذاری نرم افزارها اختصاص داده شده است. این بانک در آدرس ftp://ftp.kosar.ac.ir/ موجود می باشد که فقط در داخل دانشگاه قابل استفاده می باشد.

فضای اختصاصی اعضای محترم هیأت علمی

این فضا به منظور Upload فایلهای اختصاصی اساتید در نظر گرفته شده است. جهت استفاده از این فضا نام کاربری و رمز اختصاصی در اختیار اساتید قرار داده خواهده شد.

پس از مراجعه به آدرس  ftp://ftp.kosar.ac.ir/  با استفاده از دسته بندی ها و میانبر F3 به جستجو در صفحه مورد نظر انجام داده و فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.