میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی اعضای هیأت علمی

فهرست خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کوثر که قابل ارائه به اعضای محترم هیأت علمی می‌باشند:

  • دریافت حساب کاربری سامانه دانشگاهی (برای کارکنان تازه استخدام شده)
  • دریافت حساب کاربری اینترنت (برای کارکنان تازه استخدام شده)
  • دریافت پست الکترونیک با دامنه دانشگاه
  • درخواست کالا از انبار فناوری
  • درخواست خدمات فناوری اطلاعات
  • جستجو و امانت کتاب از کتابخانه دانشگاه
  • استفاده از آنتی ویروس متمرکز
  • ارتباط با مسئولین دانشگاه (تکریم ارباب رجوع)