میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی دانشجویان

خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کوثر که قابل ارائه به دانشجویان محترم می‌باشند:
  • دریافت حساب کاربری اینترنت
  • سامانه آموزش مجازی (LMS)
  • ثبت نام اینترنت خوابگاه
  • درخواست همکاری به عنوان کار دانشجویی
  • دریافت فایل از مرکز دانلود