طرح ساماندهی تجهیزات سخت‌افزاری

در راستای استفاده بهینه از منابع دانشگاه، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی منابع سخت‌افزاری» با تأیید ریاست محترم دانشگاه اجرا می‌کند که دارای چندین فاز می‌باشد. در فاز اول خواهشمند است کلیه همکاران شاغل در دانشگاه، تجهیزات سخت‌افزاری خود اعم از کیس، مانیتور، لپ‌تاپ، دستگاه کپی، پرینتر و اسکنر را در فرم زیر ثبت نمایند. با توجه به اینکه ممکن است تجهیزاتی وجود داشته باشند که تحویل گیرنده و استفاده کننده متفاوتی داشته باشند، لطفاً در تکمیل فرم، به این موضوع دقت فرمایید. همچنین امکان دارد شخصی بیش از یک سیستم یا لپ‌تاپ را تحویل گرفته باشد، بدیهی است آن شخصی می‌بایست به تعداد تجهیزات تحویلی، فرم را تکمیل و ثبت نماید.