فهرست خدمات فناوری اطلاعات

پست الکترونیک

پست الکترونیک


پست الکترونیک

پست الکترونیکی دانشگاه با دامنه kub.ac.ir در دسترس می باشد. همکاران گرامی می‌توانند جهت درخواست از فرم درخواست ایمیل دانشگاهی استفاده نمایند.

لینک پست الکترونیک


سرویس دامین

سرویس دامین


سرویس دامین

Windows Domain :• Domain گروهی متشکل از تعدادی ویندوز سرور ۲۰۰۳ , فایل سرور (file server) و پرینت سرور (Print server) وسایر کامپیوترهای موجود در شبکه می باشد.

دامین داخلی دانشگاه جهت مدیریت هر چه بیشتر در داخل دانشگاه راه اندازی شده است.


درخواست خدمات فناوری

درخواست خدمات فناوریآنتی ویروس

آنتی ویروس


آنتی ویروس

جهت تامین امنیت کاربران و شبکه دانشگاه  واحد IT تصمیم به استفاده از آنتی‌ویروس گرفت. پس از بررسی‌های مختلف و اخذ نظر از کارشناسان صاحب‌نظر، آنتی‌ویروس Kaspersky خریداری و استفاده نمود. از آذرماه سال ۹۲ نرم‌افزار آنتی‌ویروس Kaspersky بعنوان آنتی‌ویروس پیش‌فرض دانشگاه انتخاب و استفاده می‌گردد.


پایگاه ویدیویی دروس دانشگاهی

پایگاه ویدیویی دروس دانشگاهی


پایگاه ویدیویی دروس دانشگاهی

هدف اصلی از ایجاد پایگاه ویدیویی دروس دانشگاهی، گردآوری ویدیوهای آموزشی و درسی از دانشگاه‌های معتبر کشور و جهان است.  امیدواریم بتوانیم با افزایش دروس موجود در این وب‌سایت ، فردایی روشن‌تر برای دانشگاه کوثر بسازیم.

صفحه دانلود


سرویس FTP

سرویس FTP


سرویس FTP

با توجه به اینکه نقل و انتقال فایلهای با حجم زیاد از طریق Email و ابزارهای جانبی دارای مشکلات خاص خود می باشد سرویس FTP دانشگاه با کاربردهای ذیل راه اندازی شده است:ftp.kosar.ir

  1. بانک نرم افزار 
  2. فضای اختصاصی اعضای محترم هیأت علمی

توجه: صرفا در داخل دانشگاه در دسترس می‌‎باشد.